Són ja molts els projectes de consultoria i formació en innovació que portem a l’esquena a Monday Happy Monday. Avui vull compartir amb tu algunes de les coses que hem vist al llarg d’aquests últims anys i que a vegades ens han portat a qüestionar-nos sobre si les organitzacions valoren la innovació com cal. Molt poques són ja les empreses que no diguin que valoren la creativitat i la innovació en els seus equips, encara que no sigui més que una mera declaració d’intencions. Al llarg d’aquests anys, hem identificat 6 factors que solen dificultar la innovació a les organitzacions:

  1. Identificació i desenvolupament del talent innovador

Donat pel desconeixement sobre què és la creativitat i la innovació, això porta a alguns líders a no saber identificar totes dues internament i acaben buscant fora el que no sabien trobar dins. Alguns líders confien més en les noves incorporacions per innovar, donant per fet que aquells que porten més temps en l’empresa no en son capaços. A aquests no se’ls desenvolupa prou, amb la qual cosa tenen menys probabilitats d’innovar, creant-se així un pervers cercle viciós.

El desconeixement, també, per part d’alguns departaments de reclutament de treballadors, fan que, en altres ocasions, es reclutin a les persones inadequades.

Davant aquest escenari, els creatius i innovadors de l’empresa acaben desmotivant-se per no tenir l’oportunitat de créixer professionalment i se’n van.

  1. La personalitat del talent innovador

Però no sempre és per desconeixement de l’empresa. Com és per tots conegut, per a les persones creatives i innovadores les coses fàcils no son la seva opció preferida. Qüestionen l’status quo, poden incomodar i no ser políticament correctes, els agrada la incertesa, encara a risc d’equivocar-se, i exigeixen recursos. Existeixen organitzacions que penalitzen aquest tipus de comportaments.

  1. La penalització de l’error

Penalitzar l’error genera ansietat en els equips, el que podríem traduir a no innovar. És important que les persones es sentin segures en un entorn que, en algunes ocasions, pot veure’s vulnerat per alguns líders privant-les fins i tot de temps per innovar. Si l’organització penalitza els errors, a les persones innovadores no sols no se’ls està permetent créixer, ni tan sols està permetent estar.

  1. L’alineació amb els objectius empresarials

Un altre obstacle que posen alguns líders és no fer partícips als seus equips dels objectius de l’empresa, de manera que aquests es senten exclosos i deixen de mostrar interès per generar noves idees que contribueixin a l’assoliment d’aquests.

  1. La falta d’inversió

En algunes cultures organitzatives tradicionals, els líders no disposen de partides pressupostàries per desenvolupar la innovació, la qual cosa provoca que vegin minvada la seva capacitat i no es desenvolupi correctament el procés d’innovació en l’empresa.

  1. El lideratge burocràtic

Però en el cas que l’empresa acabi sucumbint als encants de la creativitat i la innovació, alguna considera que són només els equips, i no necessàriament els líders, els qui han de tenir aquestes qualitats, reservant per al líder les normes, l’establiment d’objectius, el repartiment de tasques entre l’equip i, en el millor dels casos, l’aportació de noves maneres de treballar, amb una visió precisa, uniforme, estricta i sobretot alineada amb els valors i principis de l’empresa. No és que estigui malament, però si només reservem al líder aquestes funcions, més que un líder innovador, estarem davant un líder burocràtic. També en aquests casos, els líders acaben marxant.

A Monday Happy Monday hem identificat aquests factors. Has identificat tu algun més? Completa la llista!

Pin It on Pinterest

Comparteix
X