Fa unes setmanes escrivia sobre com els líders podien fomentar la innovació i la creativitat en els seus equips. Tanmateix, una altra manera d’aprendre a ser un bon líder en l’àmbit de la innovació és sabent allò que NO s’ha de fer. En el MIT Massachusetts Institute of Technology hem analitzat de quina manera els líders poden arribar a obstaculitzar la innovació i la creativitat en els seus equips i fins i tot destruir ambdues. A continuació, comparteixo amb tu 4 de les principals maneres en què un líder pot fer això:

1.- Líders que penalitzen l’error

Molts líders castiguen els desencerts dels seus equips, generant-los ansietat, la qual cosa és absolutament contraproduent per innovar. És important que les persones es sentin segures en un entorn que, lamentablement, en massa ocasions podem veure vulnerat per alguns líders, que fins i tot els priven del temps necessari per innovar.

2. Líders que no fan partícip a l’equip dels objectius organitzatius

Altres líders no fan partícips als seus equips dels objectius de l’empresa, de manera que aquests es senten exclosos i deixen de mostrar interès per generar noves idees que contribueixin a l’assoliment d’aquests.

3.- Líders que no doten de recursos els seus equips

Altres, malgrat considerar òbvia la necessitat d’innovar, no doten els seus equips de la partida pressupostària corresponent per desenvolupar-la, la qual cosa provoca que aquests vegin minvada la seva capacitat i no es desenvolupi correctament un procés d’innovació en l’empresa.

4.- Líders que no confien en els seus equips de sempre

Finalment, alguns confien sobretot en les noves incorporacions per innovar, amb el benentès que aquells que porten més temps a l’empresa no seran capaces. Sovint, a aquests no se’ls desenvolupa prou, amb la qual cosa menys probabilitats tenen d’innovar, creant-se així un pervers cercle viciós.

 

Com veus, hi ha moltes maneres en com un líder pot arribar a obstaculitzar la innovació i la creativitat en una organització. Coneixes alguna més per a completar la llista?

Pin It on Pinterest

Comparteix
X